Đặt bánh nhanh: 0968221900 - 0921333999
BÁNH TRUNG THU MADAME HUONG

Bánh trung thu thương hiệu Madame Hương cam kết chất lượng sản phẩm đã được khẳng định với uy tín và kinh nghiệm trên 20 năm trong nghề bánh của đầu bếp Thu Hương.

Từng hộp bánh là một sự sáng tạo, “chuẩn” phong cách Tràng An để bạn lựa chọn cho đối tác, bạn bè hay những người thân yêu trong dịp Tết Đoàn viên!

775A8692
madame-huong-exterior-hanoi-french.7640d12b.fill-850x450

BÁNH TRUNG THU MADAME HUONG

Madame Huong hân hạnh giới thiệu Bộ sưu tập bánh trung thu 2018 mang tên Hà Nội Phố!

ĐỒNG XUÂN PHỐ

Hộp 4 bánh 150gr : 2 bánh nướng, 2 bánh dẻo tuỳ chọn vị bánh

HÀNG ĐÀO PHỐ

Hộp 6 bánh 70gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối.

HÀNG DA PHỐ

Hộp 6 bánh 70gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối.

PHAN ĐÌNH PHÙNG PHỐ

Hộp 4 bánh 150gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Trà xanh trứng muối

BONJOUR

Hộp 4 bánh 150gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối

TRÀNG TIỀN PHỐ

Hộp 5 bánh 120gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối.

TẠ HIỆN PHỐ

Hộp 4 bánh 150gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối

HÀNG GAI PHỐ

Hộp 8 bánh 70gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối, Dưa Mỹ trứng muối

HÀNG ĐƯỜNG PHỐ

Hộp 4 bánh 150gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối.

ĐIỆN BIÊN PHỦ PHỐ

Hộp 6 bánh 150gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối.

LÝ THƯỜNG KIỆT

Hộp 4 bánh 150gr và 01 hộp trà Olong hảo hạng: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối.

HÀ THÀNH

Hộp 8 bánh 120gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối, Dưa Mỹ trứng muối

THĂNG LONG

Hộp 9 bánh 70gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối, Dưa Mỹ trứng muối

VIP 1

Hộp 4 bánh 150gr ; 01 chai rượu vang Pháp; 01 hộp trà Olong thượng hạng; Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối

VIP 2

Hộp 4 bánh 150gr ; 01 chai rượu mạnh; 01 hộp trà Olong thượng hạng; Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối

ĐỒNG XUÂN PHỐ

Hộp 4 bánh 150gr : 2 bánh nướng, 2 bánh dẻo tuỳ chọn vị bánh

HÀNG ĐÀO PHỐ

Hộp 6 bánh 70gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối.

HÀNG DA PHỐ

Hộp 6 bánh 70gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối.

PHAN ĐÌNH PHÙNG PHỐ

Hộp 4 bánh 150gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Trà xanh trứng muối

BONJOUR

Hộp 4 bánh 150gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối

TRÀNG TIỀN PHỐ

Hộp 5 bánh 120gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối.

TẠ HIỆN PHỐ

Hộp 4 bánh 150gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối

HÀNG GAI PHỐ

Hộp 8 bánh 70gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối, Dưa Mỹ trứng muối

HÀNG ĐƯỜNG PHỐ

Hộp 4 bánh 150gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối.

ĐIỆN BIÊN PHỦ PHỐ

Hộp 6 bánh 150gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối.

LÝ THƯỜNG KIỆT

Hộp 4 bánh 150gr và 01 hộp trà Olong hảo hạng: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối.

HÀ THÀNH

Hộp 8 bánh 120gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối, Dưa Mỹ trứng muối

THĂNG LONG

Hộp 9 bánh 70gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối, Dưa Mỹ trứng muối

VIP 1

Hộp 4 bánh 150gr ; 01 chai rượu vang Pháp; 01 hộp trà Olong thượng hạng; Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối

VIP 2

Hộp 4 bánh 150gr ; 01 chai rượu mạnh; 01 hộp trà Olong thượng hạng; Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối

ĐỒNG XUÂN PHỐ

Hộp 4 bánh 150gr : 2 bánh nướng, 2 bánh dẻo tuỳ chọn vị bánh

HÀNG ĐÀO PHỐ

Hộp 6 bánh 70gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối.

HÀNG DA PHỐ

Hộp 6 bánh 70gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối.

PHAN ĐÌNH PHÙNG PHỐ

Hộp 4 bánh 150gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Trà xanh trứng muối

BONJOUR

Hộp 4 bánh 150gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối

TRÀNG TIỀN PHỐ

Hộp 5 bánh 120gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối.

TẠ HIỆN PHỐ

Hộp 4 bánh 150gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối

HÀNG GAI PHỐ

Hộp 8 bánh 70gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối, Dưa Mỹ trứng muối

HÀNG ĐƯỜNG PHỐ

Hộp 4 bánh 150gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối.

ĐIỆN BIÊN PHỦ PHỐ

Hộp 6 bánh 150gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối.

LÝ THƯỜNG KIỆT

Hộp 4 bánh 150gr và 01 hộp trà Olong hảo hạng: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối.

HÀ THÀNH

Hộp 8 bánh 120gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối, Dưa Mỹ trứng muối

THĂNG LONG

Hộp 9 bánh 70gr: Sen xát trứng muối, Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Sữa dừa trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối, Dưa Mỹ trứng muối

VIP 1

Hộp 4 bánh 150gr ; 01 chai rượu vang Pháp; 01 hộp trà Olong thượng hạng; Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối

VIP 2

Hộp 4 bánh 150gr ; 01 chai rượu mạnh; 01 hộp trà Olong thượng hạng; Cốm xanh trứng muối, Đậu xanh trứng muối, Trà xanh trứng muối, Hạt dẻ trứng muối

0

ĐÃ GHÉ THĂM ĐỊA ĐIỂM NÀY

0

HÀI LÒNG VỚI DỊCH VỤ

0

ĐÃ ĐẶT MUA BÁNH

0

LƯỢT TÌM KIẾM MỖI NGÀY

ĐẶT HÀNG SỚM - ƯU ĐÃI CAO - QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO

Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội – Có hóa đơn VATChiết khấu hấp dẫn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Vinh dự cho chúng tôi được hợp tác cùng quý doanh nghiệp hơn 10 năm qua.

LỜI CẢM ƠN

Thay mặt Madame Hương! Xin cảm ơn các quý doanh nghiệp đoàn thể và các cá nhân đã tin tưởng hợp tác với cùng chúng tôi một thời gian dài. Chúc toàn thể quý anh chị ngày càng thành công và phát triển.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Rất vui được hợp tác với quý anh chị.

MADAME HƯƠNG

39 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

LIÊN HỆ

Tel: 0968221900
Email: banhtrungthumadamehuong@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI